Leden Login

Zie alle leden-informatie!fotolijn

Huuraanvraag

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Vereiste informatie.

Gegevens aanvrager

Naam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
eMail *

Huuraanvraag datum

Voorkeur 1 *
Voorkeur 2 Alternatief als 1e voorkeur vol is
Voorkeur 3 Alternatief als 1e + 2e voorkeur vol zijn
Dagdeel *
Ochtend
Middag
Avond
Aanvang huur *
Einde huur * Uiterlijk 24:00 uur
Zaalkeuze * Rode zaal: 9,7 x 6,5 m<br/>Groene zaal: 7 x 8,3 m<br/>Gele zaal: 7,5 x 8,3 m
Groene zaal
Gele zaal
Rode zaal
Grote zaal: groen + geel samen

De kosten van de verhuur zijn € 15,- per uur met een minimum van € 80,- per zaal.

De groene + gele zaal kunnen samen worden gevoegd tot één grote zaal d.m.v. openen van een schuifwand.
De grote zaal kost € 125,- per dagdeel.

Op vrijdag is er geen verhuur mogelijkheid.