Organisatie SHB


Informatie over de organisatie van Scouting Haagse Beemden

Het Verenigingsbestuur
Samenstelling
- voorzitter
- secretaris
- penningmeester
- groepsbegeleidster
- materiaalbeheerder
- afgevaardigd Voorzitter Beheersstichting

 

Taken
- Voorbereiden en begroten
- begroten en jaarverslag
- beheer bezittingen
- werving financiën
- beheer bezittingen

Organogram SHB organisaties

organogram SHB


De vereniging is een rechtspersoon ten dienste van de Scoutinggroep Scouting Haagse Beemden. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat minimaal uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijkse bestuur houdt zich bezig met voorwaarde scheppende zaken zodat de speltak leiding zich zoveel mogelijk kunnen bezighouden met het reilen en zeilen van hun speltak.

Groepsraad
In de groepsraad vindt overleg plaats tussen de leiding van de verschillende speltakken.
In dit overkoepelende orgaan van alle speltakken hebben zitting: de voorzitter, de secretaris de groepsbegeleider en alle leid(st)ers

Op eigen initiatief kunnen ook de overige verenigingsleden, enkele ouders van jeugdleden en eventueel deskundigen aanwezig zijn.


Zie ook het Huishoudelijk reglement en de oprichtingsacte van de vereniging