Over Scouting Haagse Beemden

Welkom bij SCOUTING HAAGSE BEEMDEN. Hieronder treft u belangrijke informatie aan voor de gang van zaken binnen onze groep.

INLEIDING

Scouting is wereldwijd de grootste en bekendste jeugdorganisatie. Scouting draait op basis van vrijwilligerswerk. De contributiebijdragen komen daarom geheel ten goede aan de programma’s, materialen en lidmaatschap aan Scouting Nederland. Scouting in het algemeen is een stichting en is er dus niet op uit om winst te maken, maar probeert kinderen van 5 tot 17 jaar een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding te bezorgen, die er op gericht is om zonder onderscheid in geloof of ras samen activiteiten te ondernemen. De speltakken van Scouting Haagse Beemden zijn onderverdeeld in:


Zie speltakken voor opkomsttijden
shb logo

Bekijk onderstaand filmpje om een goede indruk te krijgen waar het bij SHB om gaat
Met dank aan Rondom Breda
Om dit filmpje te downloaden kunt u hier klikken.

Inschrijfformulieren

Pdf-formulieren
Pdf-formulieren zijn printbare formulieren.
Inschrijfformulier Bever
Inschrijfformulier Welp-jongen
Inschrijfformulier Welp-meisje
Inschrijfformulier Scout-jongen
Inschrijfformulier Scout-meisje
Inschrijfformulier Explo
Inschrijfformulier Stam
Uitschrijfformulier vereniging SHB
Om deze printbare formulieren te kunnen openen, heeft u Adobe Acrobat Reader nodig.
Klik op onderstaand icoon om de laatste versie van Adobe Acrobat Reader te downloaden.

 

Dus print het formulier uit, vul het in en geef het vervolgens aan de leiding van de speltak

Categorie: Over Scouting Haagse Beemden

Pagina 12 van 12