Over Scouting Haagse Beemden

Welkom bij SCOUTING HAAGSE BEEMDEN. Hieronder treft u belangrijke informatie aan voor de gang van zaken binnen onze groep.

INLEIDING

Scouting is wereldwijd de grootste en bekendste jeugdorganisatie. Scouting draait op basis van vrijwilligerswerk. De contributiebijdragen komen daarom geheel ten goede aan de programma’s, materialen en lidmaatschap aan Scouting Nederland. Scouting in het algemeen is een stichting en is er dus niet op uit om winst te maken, maar probeert kinderen van 5 tot 17 jaar een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding te bezorgen, die er op gericht is om zonder onderscheid in geloof of ras samen activiteiten te ondernemen. De speltakken van Scouting Haagse Beemden zijn onderverdeeld in:


Zie speltakken voor opkomsttijden
shb logo

Bekijk onderstaand filmpje om een goede indruk te krijgen waar het bij SHB om gaat
Met dank aan Rondom Breda
Om dit filmpje te downloaden kunt u hier klikken.

zomerkamp en overvliegen

Het zomerkamp (of logeerweekend) kamptekening
Ieder jaar gaan de Bevers op logeerweekend en de oudere speltakken op zomerkamp. Het logeerweekend is rond de laatste maand van het seizoen en het zomerkamp altijd de eerste week van de zomervakantie van regio Zuid. Het bedrag voor de zomerkampen staat los van de contributie en dient apart te worden voldaan. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het adres en onderkomen (tent of accommodatie) en beschikbare middelen, zoals transport en dergelijke. Het bedrag voor de zomerkampen ligt normaliter (afhankelijk van de speltak) tussen de € 70,00 en € 85,00. Des te meer hulp en middelen ter beschikking staan (en dan praten wij over vrijwillige bijdrage) des te lager kunnen de kampkosten uitvallen en des te meer activiteiten kunnen er worden ondernomen.

Overvliegen
Na verloop van tijd gaat uw kind overvliegen naar een oudere groep. Dit is onder meer leeftijdsgebonden!! Het overvliegen geschiedt altijd net na de zomervakantie. Er is de mogelijkheid om in overleg met de betreffende leiding, een kijkje te nemen bij de nieuwe speltak, zodat iedereen er zeker van is wat de beste keus is. Van het overvliegen wordt u tevoren op de hoogte gesteld, omdat uw kind evt. een keuze kan maken uit verschillende speltakken (dit geldt alleen voor de BEVERS). Mocht u er behoefte aan hebben om in overleg met de leiding een keuze voor een speltak te maken of heeft u of de leiding twijfels of het wel verstandig is om het kind te laten overvliegen dan kan daar vanzelfsprekend over worden gesproken.

 klik op Schoolvakanties voor meer informatie

Categorie: Over Scouting Haagse Beemden