Leden Login

Zie alle leden-informatie!fotolijn

Over Scouting Haagse Beemden

Over Scouting Haagse Beemden

Welkom bij SCOUTING HAAGSE BEEMDEN. Hieronder treft u belangrijke informatie aan voor de gang van zaken binnen onze groep.

INLEIDING

Scouting is wereldwijd de grootste en bekendste jeugdorganisatie. Scouting draait op basis van vrijwilligerswerk. De contributiebijdragen komen daarom geheel ten goede aan de programma’s, materialen en lidmaatschap aan Scouting Nederland. Scouting in het algemeen is een vereniging en is er dus niet op uit om winst te maken, maar probeert kinderen van 5 tot 17 jaar een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding te bezorgen, die er op gericht is om zonder onderscheid in geloof of ras samen activiteiten te ondernemen. De speltakken van Scouting Haagse Beemden zijn onderverdeeld in:

  • Bevers 5 tot 8 jaar jongens en meisjes
  • Welpen 7 tot 11 jaar alleen jongens
  • Welpen 7 tot 11 jaar alleen meisjes
  • Scouts 10 tot 15 jaar jongens en meisjes
  • Explo’s 14 tot 18 jaar jongens en meiden
  • Stammetje 17 tot 21 jaar mannen en vrouwen
  • Super Stam +21 mannen en vrouwen

Zie speltakken voor opkomsttijden
shb logo

Bekijk onderstaand filmpje om een goede indruk te krijgen waar het bij SHB om gaat
Met dank aan Rondom Breda
Om dit filmpje te downloaden kunt u hier klikken.
Categorie: Over Scouting Haagse Beemden

Pagina 1 van 12