Opkomsten en ouderbezoek

 

OPKOMSTTIJDEN

De huidige opkomsttijden voor de betreffende speltak vindt u op de speltakken pagina. Bij eventuele afwijkende tijden wordt u voortijdig geïnformeerd. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan logeerweekenden/overnachtingen, bijzondere uitstapjes, groepsactiviteiten, enz....enz....

AFMELDEN VOOR EEN OPKOMST
Er zijn altijd belangrijker dingen te bedenken dan scouting, waardoor uw kind de opkomst zal moeten missen. Wij stellen het zeer op prijs als u dit van tevoren aan de leiding van de betreffende speltak kenbaar maakt.


DE OPKOMSTEN

Iedere week zijn er op dezelfde tijden opkomsten van de speltakken. Over bijzondere tijden of weekenden wordt u voortijdig bericht. Ook in de kalender staat vermeld wanneer er zulke bijzondere opkomsten zijn en wanneer er juist geen opkomsten zijn (b.v. in verband met vakanties)!! Van overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld een uitstapje of iets dergelijks krijgt uw kind van de betreffende leiding tijdig een briefje mee.

OUDERBEZOEKEN
Op uw of ons verzoek kunnen er ouderbezoeken plaatsvinden. Hierbij kunnen wij bijvoorbeeld de gewoontes binnen SHB bespreken, bijzondere aandachtspunten (waarbij u o.a. moet denken aan medicijnen, gezinssituatie, leerproblemen e.d.), het overvliegen (zie punt "overvliegen"), logeerweekenden/overnachtingen, kamp enz...enz... Tevens leren wij u en u ons een beetje kennen, want wij zijn immers diegenen aan wie u wekelijks uw kind toevertrouwt en met wie u ze op kamp laat gaan.