Leden Login

Zie alle leden-informatie!fotolijn

Speltakken

 

De gouden formule van Scouting

Scouting heeft een gouden formule. Elke week zijn er over de hele wereld 24 miljoen scouts actief in hun groep. spelenderwijs wordt de wereld verkend en ontdekt. In ons land zijn er 1500 groepen, die de formule hanteren. Elke week opnieuw komen met veel enthousiasme honderdduizend kinderen naar hun eigen Scoutinggroep. De kinderen komen af op het veelzijdige programma, dat Scouting hen biedt. Dat programma wordt week-in, week-uit in elkaar gezet door de al even enthousiaste leiding. Die leiding kent de gouden formule. De kinderen komen af op het veelzijdige programma, dat Scouting hen biedt. Dat programma wordt week-in, week-uit in elkaar gezet door de al even enthousiaste leiding. Die leiding kent de gouden formule.

In deze brochure vertellen wij het geheim van de Scouting-formule, waarvoor de eerste ideeën op schrift werden gesteld door Baden-Powell. Er is in het bijna 100-jarige bestaan van Scouting echter wel heel wat veranderd.


Scouting Nederland:de grootste jeugd- en jongerenorganisatie

Eén op de tien Nederlanders is lid of is ooit lid geweest. Als jeugdlid, of als kaderlid. Kaderleden bij Scouting zijn actief als directleidinggevenden in een groep, of als plaatselijk of landelijk bestuurder. Scouting heeft 125.000 leden, waarvan 25.000 kaderleden.

Scouting is een organisatie met een ideologie

Scouting wil een bijdrage leveren aan een betere toekomst, waarin mensen respect hebben voor elkaar en voor de omgeving waarin ze leven. Om dat doel te bereiken moet je een beetje idealistisch zijn. En een gouden formule hanteren, want anders lukt het je niet. Die formule zit besloten in het spelaanbod van Scouting. Een aanbod dat is afgestemd op het leeftijdseigene van kinderen.

Het Scoutingprogramma wordt gekenmerkt door het vrije spel met veel activiteiten, met aandacht voor de eigen omgeving. De werkwijze van Scouting gaat uit van het principe 'leren door zelf te doen'. Scouting is voor jeugd en jongeren een speelplaats om zichzelf te ontwikkelen.

Ieder mens speelt

Spelen is waardevol, hoe oud je ook bent. Bij kinderen tussen de 7 en 11 jaar zijn er grote onderlinge verschillen. In deze leeftijd maken ze een grote ontwikkeling door. Door toename van lichaamskracht en coördinatie leert het kind spelenderwijs (in een niet te stuiten behoefte aan beweging) vele nieuwe vaardigheden. Boompje klimmen hoort daarbij, maar ook zaken als stoeien, duikelen of hinkelen, en er is ook een groeiende honger naar kennis. De bewegingen worden verfijnder en beter gecoördineerd; het blijft nog moeilijk om lang achterelkaar met iets bezig te zijn. Samenspelen, het optrekken met vriendjes uit de buurt wordt steeds belangrijker. Vaste vriendengroepen vormen zich echter pas op iets oudere leeftijd. In deze leeftijd leren kinderen het omgaan met groepsverhoudingen: de sterke leider, de meelopers. Ze moeten zelf voor een plaatsje gaan knokken. Voor het eerst komt ook voorzichtig de competitie-drang naar boven; je mogelijkheden en onmogelijkheden) meten aan die van een ander. De fantasie van de kinderen is onuitputtelijk. En het spelen in die fantasie kan eindeloos duren. Geheime hutten of geheimschrift en toneelspel zijn enkele voorbeelden.


Als leidinggevende bij Scouting moet je niet alleen zelf kunnen spelen; je moet je ook kunnen verplaatsen in de speelwereld van de leeftijdsgroep waarvoor je verantwoordelijk bent. Je moet kunnen meespelen, maar je moet vooral ook goed kunnen observeren. Vanuit het spel komen er veel signalen op je af, waarmee je het spel kunt sturen. In de training voor leiders en leidsters komt dit aspect aan de orde; de kunst is om die signalen juist en op het goede moment te interpreteren en ernaar te handelen. Alle leidinggevenden krijgen te maken met het trainingsprogramma van Scouting. Er is een breed aanbod: van starttraining tot (jaarlijkse) vervolgtrainingen.

Bij Scouting win je elke week

Wat is de overeenkomst tussen Scouting en, bijvoorbeeld, sport-in-clubverband? Er zijn regels, er is standaard-kleding, je beweegt heel veel... maar daar houden de overeenkomsten wel zo'n beetje op. Het grote verschil zit 'm in de variatie, en wat nog veel belangrijker is: bij Scouting win je elke week. Zowel de jeugdleden als de kaderleden steken van hun Scoutinglidmaatschap elke week weer iets op. Scouting betekent rendement voor jezelf.

De samenstelling van het ledenbestand

Bij de samenstelling van het ledenbestand van een Scoutinggroep moet je altijd letten op de samenstelling van de bevolking in de wijk of in het dorp waarin je bent gevestigd. Soms kan het nodig zijn om extra aandacht te besteden aan de instroom van allochtone leden, of aan kinderen met een handicap. Voor het spelen met gehandicapten heeft Scouting een speciaal ondersteuningsprogramma ontwikkeld. Daarop kunnen de leidinggevenden in de groep altijd een beroep doen

Categorie: Algemeen