Een teek? Pak m beet!

Teekplaatje teekDat is de boodschap die Scouting wil meegeven aan iedereen die de natuur in gaat. In heel Nederland komen teken voor. Ze leven in struikgewas en hoog gras, en ze zien eruit als spinnetjes. Als een teek langer dan 24 uur op de huid zit, bestaat de kans dat hij de ziekte van Lyme veroorzaakt. Zonder behandeling kan deze ziekte chronische klachten veroorzaken aan hart, zenuwstelsel, gewrichten en huid. Het advies is om na een opkomst in de natuur altijd uzelf en uw kinderen even te controleren op teken. Ook tijdens het zomerkamp zullen de kinderen veelvuldig gecontroleerd worden op teken.

Klik hier voor meer info. Bron: RIVM.nl

Wanneer u in natuurrijke gebieden komt, doet u er goed aan u te beschermen tegen de beet van de teek. Teken kunnen de ziekte van Lyme overbrengen. De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een bacterie. Mensen kunnen deze bacterie oplopen door de beet van een teek die de Lyme-bacterie bij zich draagt. De ziekte komt in Nederland vaak voor. De ziekte kan zonder behandeling ernstige gevolgen hebben. Wanneer u echter enkele Teek op huidvoorzorgsmaatregelen in acht neemt, is de kans op een tekenbeet klein.


Waar en hoe kan je een teek oplopen?

Een teek is met het blote oog te zien (1-3 millimeter) en ziet er uit als een spinnetje. Teken komen voor in hoog gras en struikgewas van duinen, bossen en weiden. Ze wachten op een voorbijganger, mens of dier, om zich in huid vast te zuigen. Mensen kunnen door contact met hoog gras of struiken een tekenbeet oplopen. Minder dan de helft van de teken draagt de bacterie bij zich. Als de teek binnen 24 uur uit de huid gehaald wordt is de kans op besmetting vrijwel nul.

Wat zijn de ziekteverschijnselen?

De ziekte uit zich meestal in een rode ring op de huid, rondom de plaats van de beet. De ring wordt steeds groter. Binnen de rode ring wordt de huid weer gewoon van kleur. Soms zijn er griepachtige verschijnselen, zoals koorts. Deze verschijnselen kunnen 3 dagen tot 3 weken na de beet optreden. Wanneer de ziekte niet behandeld wordt kunnen gewrichtsklachten, klachten van het zenuwstelsel en hartklachten ontstaan (tweede stadium van de ziekte van Lyme). De ziekte kan bovendien leiden tot huidaandoeningen (derde stadium van de ziekte).

Hoe voorkom je een tekenbeet?

Blijf in gebieden waar teken kunnen voorkomen op de paden. Vermijd contact met struikgewas en hoog gras. Draag bij risico op tekenbeten kleding met lange mouwen en een lange broek. Stop de pijpen van de broek in de sokken. Kleine kinderen kunnen ook makkelijk tekenbeten oplopen aan armen, nek en hoofdhuid. Gebruik eventueel een insectenwerend middel met DEET op de onbedekte huid (informatie hierover bij uw apotheek/drogist).

Wat moet u doen als u gebeten bent?

Controleer na verblijf in de natuur 's avonds de huid op aanwezigheid van teken. Controleer vooral warme plekken, zoals de oksel, de lies, de bilnaad en bij kinderen ook het hoofd en achter de oren. Verwijder een teek binnen 24 uur uit de huid. Doe dit als volgt. Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid beet; het liefst met een (teken)pincet. Breng geen olie of alcohol op de teek aan! Trek de teek er voorzichtig, met een licht draaiende beweging uit. Breng jodium of alcohol op de beetplaats aan om het wondje te ontsmetten. Noteer de datum waarop u gebeten bent. Controleer de eerste drie weken de huid rondom de beet. Let op het ontstaan van de rode ring.

Het is niet nodig met een tekenbeet naar de huisarts te gaan. Raadpleeg de huisarts wél wanneer na een tekenbeet een rode ring op de huid ontstaat of wanneer griepachtige verschijnselen optreden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de GGD West-Brabant, Bureau Infectieziektebestrijding, telefoon 076 528 23 52.