BREDAPAS voor Wie?

De BredaPas is er voor mensen met een minimuminkomen. Ook als men volledige kwijtschelding van de ge-meentelijke belastingen krijgt, komt men in aanmerking voor een BredaPas.

De voorwaarden luiden als volgt:
Met de Bredapas kan men 90% korting krijgen op contributie (tot een maximum van € 150,00 per persoon per jaar), 90% korting op het kampgeld  voor scoutinggroepen binnen Breda. Daarnaast kan men ook een tegemoetkoming krijgen in de kleding en materiaal van € 45,00 per persoon per jaar. Hoe kan men hiervoor in aanmerking komen en dit dan toegespitst op scouting:

  • Men woont en staat ingeschreven in de gemeente Breda
     
  • Men is jonger van 65 jaar en het gezinsinkomen bedraagt niet meer dan € 1.273,95 voor een alleenstaande ouder 
     
  • € 1.415,49 voor gehuwden / samenwonenden met kinderen
     
  • Studenten en scholieren vanaf 18 jaar hebben geen recht op de BredaPas.

De genoemde bedragen zijn netto bedragen per maand exclusief vakantiegeld en gelden vanaf 1 juli 2013. De bedragen kunnen tussentijds wijzigen.

De BredaPas is persoonlijk
De BredaPas is een persoonlijke pas. Voor een partner en kinderen van 12 t/m 17 jaar kan een eigen pas worden aangevraagd.
Kinderen t/m 11 jaar kunnen gebruik maken van de BredaPas- aanbiedingen met de pas van een ouder/verzorger. De BredaPas is voorzien van een pasfoto, zodat bij de meeste aanbiedingen geen legitimatiebewijs meer noodzakelijk is.

Hoe vraag je de BredaPas aan?
Via deze link of bij de balie van SAW in het Stadskantoor kan op werkdagen de BredaPas worden aangevraagd.
Schriftelijk aanvragen is ook mogelijk.

Wijziging in vergoeding Kampgelden
Per 1 januari 2014 zijn er een aantal wijzigingen: kampgelden worden vergoed vanuit de BredaPas. Contributie vanuit het Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds.
Voor meer details, en hoe aan te vragen, lees de wijziging in vergoeding kampgelden.