Bank- of gironummer

De verschuldigde contributie + administratie toeslag dient bij vooruitbetaling te worden voldaan op rekeningnummer NL65INGB0003147373 ten name van: Scouting Haagse Beemden te Breda. Dit kan per maand. Een langere periode, kwartaal of jaar, is ook mogelijk.
 

 

Bij betaling graag de volgende vermeldingen :

>> Naam van het betreffende lid.

>>Periode waarvoor wordt betaald.

>>Speltak waaraan wordt deelgenomen. (Bever, Welp-meisjes, etc.)

 

Voor uw en ons gemak bestaat de mogelijkheid tot betaling per incasso. Een incassomachtiging kunt u hier vinden.

Deze dient VOLLEDIG ingevuld te worden ingeleverd bij de speltakleiding van uw kind.

Indien U de contributie via incasso betaald, wordt er géén administratietoeslag gerekend.

Betaald u liever niet via incasso, dan attenderen wij u op de mogelijkheid tot automatisch betalen. U kunt een automatische betalingsopdracht direct bij uw bank laten verwerken. Hiermee blijft u bij met uw betalingen, wat zowel voor u als ons een zorg minder is.

 

Indien u een totaal betalingsoverzicht wilt, dan kunt u dit op ieder moment inzien via Scouts Online. Komt U er echt niet uit dan kunt U hulp vragen bij de penningmeester. Het kan immers voorkomen dat u niet meer exact weet tot en met welke maand de contributie voor uw zoon/dochter is betaald.