Contributie

Ieder lid van Scouting Haagse Beemden betaalt evenveel contributie. De contributie wordt gebruikt voor o.a. de aanschaf van materialen, lidmaatschap aan Scouting Nederland, diverse activiteiten, logeerweekend(en), kampbijdrage, e.d. Voor het seizoen 2020/2021 is de contributie voor ieder lid € 39,00 per kwartaal.
Na de drie "kijk-opkomsten", waarbij je vrij mocht kennismaken met de groep, start de contributie.

Voor de ingangsdatum van de contributie geldt het volgende:

  • Start de eerste échte opkomst vóór de 16e van de maand, dan start de contributie op de 1e van de maand;
  • Start de eerste échte opkomst op of ná de 16e van de maand, dan start de contributie op de 1e van de volgende maand.

Automatisch incasso

Onze voorkeur gaat uit naar betaling via automatische incasso. Een machtigingsformulier kunt u hier vinden.

Beëindiging van het lidmaatschap

Om uiteenlopende redenen is het mogelijk dat u het lidmaatschap wilt beëindigen. Gelieve dit voortijdig (minimaal 1 maand van te voren) aan de leiding en ons secretariaat te melden (via mail of schriftelijk). Ook bij adreswijzigingen of iets van dien aard verzoeken wij u dit tijdig door te geven aan de leiding en groepssecretariaat.