Contributie

Ieder lid van Scouting Haagse Beemden betaalt evenveel contributie. De contributie wordt gebruikt voor o.a. de aanschaf van materialen, lidmaatschap aan Scouting Nederland, diverse activiteiten, logeerweekend(en), kampbijdrage, e.d. Voor het seizoen 2018/2019 is de contributie voor ieder lid € 13,00 per maand. Na de driekijk-opkomsten“, waarbij je vrij mocht kennismaken met de groep, start de contributie.

Voor de ingangsdatum van de contributie geldt het volgende:

  • Start de eerste échte opkomst vóór de 16e van de maand, dan start de contributie op de 1e van de maand;
  • Start de eerste échte opkomst op of ná de 16e van de maand, dan start de contributie op de 1e van de volgende maand.

Automatisch incasso

Onze voorkeur gaat uit naar betaling via automatische incasso. Een machtigingsformulier kunt u hier vinden. Indien U de contributie via automatisch incasso betaald, wordt er géén administratietoeslag gerekend.

Contributie zelf overmaken

Indien u ervoor kiest om de contributie zelf over te maken, dan kunt u het bedrag overmaken op het volgende rekeningnummer: NL65 INGB0003147373 ten name van: Scouting Haagse Beemden te Breda.

Bij betaling graag de volgende vermeldingen:

  • Naam van het betreffende lid;
  • Periode waarvoor wordt betaald(per kwartaal)
  • Speltak waaraan wordt deelgenomen (Bever, Welp, etc.).

Draagt u s.v.p. wel zorg voor een tijdige betaling: de contributie dient per maand bij vooruitbetaling te worden voldaan. LET OP: bij het zelf overmaken van de contributie vragen wij een toeslag van € 2,- per maand i.v.m. de extra administratie + kosten bank.

Indien u een totaal betalingsoverzicht wilt, dan kunt u dit opvragen bij de penningmeester. Het kan immers voorkomen dat u niet meer exact weet tot en met welke maand de contributie voor uw zoon/dochter is betaald.

Beëindiging van het lidmaatschap

Om uiteenlopende redenen is het mogelijk dat u het lidmaatschap wilt beëindigen. Gelieve dit voortijdig (minimaal 1 maand van te voren) aan de leiding en ons secretariaat te melden (via mail of schriftelijk). Ook bij adreswijzigingen of iets van dien aard verzoeken wij u dit tijdig door te geven aan de leiding en groepssecretariaat.