Organisatie

Scouting Haagse Beemden heeft als doelstelling het bieden van een plezierige beleving van de vrije tijd aan jongens en meisjes waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Deze doelstelling wordt in de praktijk vertaald naar plezier, uitdaging en structuur. Daarnaast maakt Scouting jongeren maatschappelijk actief en leren kinderen bij Scouting wat respect, zelfstandigheid en samenwerken betekent.

Organisatie SHB

De Scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, ook wel speltakken genoemd. Zo kent Scouting Haagse Beemden de groep bevers, welpen, scouts en explorers. Iedere speltak heeft een leidingteam waarvan één persoon teamleider en aanspreekpunt is.

Bestuur

De leiding van iedere speltak is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van activiteiten. Alle leiding vormt samen met de ouders de Algemene Ledenvergadering die wordt geleid door een verenigingsbestuur.

Dat bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester, groepsbegeleider en twee bestuursleden. Het bestuur draagt zorg voor de zaken die specifiek betrekking hebben op het draaien van de groep, beheer van het gebouw, financiële middelen en de organisatie van de grotere (gezamenlijke) activiteiten.

Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Deze drie worden ondersteund door meerdere mensen vanuit de groep om besluiten te nemen, o.a. op het gebied van: materiaalbeheer, gebouwbeheer, het sociaal veiligheidsbeleid en voorbereiden van de vergaderingen.